LYCKA

Lycka må ha ett C i sig men det slutar trots allt med ett A.