Låt alla familjemedlemmar få vara en del av minnena på väggen – pappa, mamma, syskon och fler.